Sufinanciranje prijevoza učenika za dolazak na obranu završnog rada

Učenicima završnih razreda kojima se sufinancira prijevoz a dolaze u školu na obranu završnog rada 04.06.2020., 05.06.2020. ili 15.06.2020. 
napravljene su, potpisane i ovjerene Potvrde 75% za sufinanciranje prijevoza. Potvrde učenici mogu preuzeti na porti škole od 8 do 12 
sati. Da bi ostvarili pravo na sufinancirani prijevoz Potvrde 75% učenici moraju predati prijevozniku.