Stipendije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za učenike pekar i mesar JMO

Poštovani roditelji učenika koji se obrazuju za smjer pekar i mesar JMO,

 
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja raspisalo je natječaj za dodjelu stipendija učenicima koji se obrazuju za smjer pekar i mesar JMO. Natječaj traje do 30. studenog 2020. godine, a prijaviti se mogu učenici naših 1.e, 2.e i 3.e razreda. 
 
Učenici srednjih škola su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Projektu ukoliko: 
– su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Republike Hrvatske 
– imaju status redovitog učenika/ce sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) 
– imaju prosjek ocjena završnog razreda osnovne škole, odnosno prethodno završenog razreda srednje škole minimalno 3,00 
– ne ponavljaju razred u školskoj godini 2020./2021. 
– se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta po Jedinstvenom modelu obrazovanja (JMO) 
– imaju u cijelosti opravdanu potporu iz svih prethodnih godina, ako su ju koristili 
– nisu korisnici stipendije ili druge potpore za školovanje iz drugih izvora. 
 
Sve informacije vezane uz potrebnu dokumentaciju i način bodovanja nalaze su u priloženom dokumentu “Projekt Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima 2020.”. Prijavni obrazac (u prilogu) nalazit će se kod dežurnog učenika te ga je potrebno ispuniti i ovjeriti u školi. Skupnu izjavu (također u prilogu) nije potrebno ovjeravati u školi. Također, u prilogu se nalaze i najčešća pitanja i odgovori vezani uz prijavu na natječaj. 
 
U slučaju nejasnoća možete se javiti pedagogu škole.
 
Prilog: