Izrada dezinficijensa

Danas su u laboratoriju za analizu i kontrolu kvalitete hrane učenici 4b izrađivali dezinficijens na bazi alkohola. Nakon izračunavanja potrebnih količina alkohola i vode, napravili su dezinficijens te propisno označili naljepnicom. Ova otopina se može koristiti za dezinfekciju prostora škole, a uz dodatak glicerola i za dezinfekciju ruku.