STIPENDIRANJE PEKARA I MESARA (1. razred)

Dragi učenici 1. razreda trogodišnjih zanimanja i njihovi roditelji, 
objavljen natječaj Grada Zagreba za stipendiranje učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, u koja spadaju i zanimanje pekar i mesar, JMO i IG. 
Prijave se šalju preporučenom poštom na adresu: Ured za demografiju, Vodnikova 14, 10000 Zagreb, s naznakom „za Natječaj za dodjelu Stipendije Grada Zagreba za deficitarna zanimanja”.Uz molbu je potrebno priložiti:1) potvrdu o upisu u trogodišnji program obrazovanja strukovne škole (u izvorniku),
2) svjedodžbe završenog 7. i 8. razreda osnovne škole (preslike),
3) ukoliko je sudjelovao/la, dokaz o sudjelovanju na natjecanjima u znanju i vještinama tijekom osnovnoškolskog obrazovanja i o osvojenim nagradama te drugim vrijednim nagradama i priznanjima (preslike),
4) rješenje ili potvrdu o zadnjoj isplati, ako kandidat, njegov roditelj ili osoba koja ga uzdržava ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, ostvaruje pravo na skrb izvan vlastite obitelji, prima dječji doplatak, odnosno ostvaruje pravo za pomoć i njegu (preslika),
6) rodni list (preslika),
7) domovnicu (preslika),
8) uvjerenje o prebivalištu, ne starije od 30. rujna (u izvorniku),
9) životopis.

Sve ostale informacije na https://www.zagreb.hr/stipendija-grada-zagreba-za-ucenike-koji-se-obrazu/126568
Natječaj traje do 15. listopada 2020. godine. 
Učenici koji imaju nedoumica i poteškoća vezanih uz prijavu mogu se javiti u pedagošku službu.