Obavijest za učenike koji se upisuju u odjel za sportaše

Datumi važni za učenike koji se upisuju u odjele za sportaše:

23. 5. – 9. 6. 2023.
Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportaše iskazuju interes za upis u razredne odjele za sportaše u NISpuSŠ-u.

12. 6. 2023.
Ministarstvo turizma i sporta šalje nerangirane liste kandidata prema sportovima nacionalnim sportskim savezima u svrhu izrade rang-lista prema sportovima.

12. 6. – 16. 6. 2023.
Nacionalni sportski savezi izrađuju preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti.

19. 6. 2023.
Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju preliminarne rang-liste na naslovnicama svojih mrežnih stranica kako bi kandidati mogli upozoriti na moguće pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste.

19. 6. – 23. 6. 2023.
Prigovor kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci i dr.).
Nacionalni sportski savezi ispravljaju rang-liste.

26. 6. 2023.
Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju konačne rang-liste na naslovnici svojih mrežnih stranica te ih dostavljaju Ministarstvu turizma i sporta.

27. 6.  2023.
Unos zaprimljenih rang-lista u NISpuSŠ te dodjeljivanje bodova kandidatima na temelju algoritma.