Nove slastice staro ruho

Školski projekt „Nove slastice staro ruho“ – izrada i prezentacija slastica u ekološki prihvatljivim ambalažama

 Razredi: 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 3. c i 3.d.

Nastavnici: Mirna Redovniković, dipl.ing.; Marija Boras, dipl.ing.; Ana Bešlić, dipl.ing., Jasminka Barić, dipl.ing.; Maja Vugrinec Lukavec, dipl.ing.

Ciljevi:

 • razvoj učenikovih potencijala (kritičko mišljenje, inovativnost, riješavaje problema, prosuđivanje i odlučivanje, samokontrola)
 • jačanje strukovnih kompetencija
 • podizanje svijesti o održivom načinu proizvodnje

Način realizacije: Unutar plana i programa slijedećih predmeta: Praktična nastava (2. razr. nutricionisti), Prehrambena tehnologija, Tehnologija žitarica i pekarstva te Poduzetništvo u prehrambenoj industriji.

Namjena: Međupredmetno povezivanje

Poduzetništvo u praksi

Vrijeme realizacije: Tijekom školske godine 2020./2021. kroz nastavne jedinica prema planu i programu nastave:

 • Izrada poslovnog plana za nove proizvode (Poduzetništvo u prehrambenoj industriji)
 • Izrada recepture za nove proizvode/ Izrada gotovih proizvoda
 • Prehrambena tehnologija – Granola
 • Praktična nastava – Ušećereni kikiriki; Voćne vrpce
 • Tehnologija žitarica i pekarstva – Medenjaci
 • Izrada ili dorada ambalaže – Eko grupa
 • Izrada dizajna za etikete i naljepnice – Poduzetništvo u prehrambenoj industriji
 • Prezentacija gotovih proizvoda putem digitalnih platformi – Eko grupa

Način vrednovanja: Izrada i pakiranje gotovih proizvoda; prezentacija gotovih proizvoda; izrada promo materijala.

Korištenje rezultata vrednovanja: Međusobna suradnja između učenika, nastavnika i ostalih zaposlenika škole; prezentacija škole kroz projektne aktivnosti.

Knjižica recepata