Čitaj što jedeš

Prva aktivnost

Dvadesetak učenika 2.b i 2.d razreda sudjelovalo je na otvaranju projekta “Čitaj što jedeš” koji će se provoditi u našoj školi do kraja ove školske godine. Učenici će imati mogućnost proširiti svoje znanje o sadržaju i važnosti deklaracija na prehrambenih proizvodima kao i steći druge bitne vještine koje bi im u budućnosti mogle pomoći u profesionalnoj karijeri. Inicijatorica i idejna začetnica ovog projekta kao izvannastavne aktivnosti je naša nastavnica strukovnih predmeta Maja Vugrinec Lukavec. U vođenju projekta pridružile su se pedagoginja Ivana Kelek Sabolić, nastavnica strukovnih predmeta Nina Pilić te nastavnica Hrvatskoga jezika Marija Sukačić-Vendl.

U prvoj aktivnosti projekta “Čitaj što jedeš” učenici, voditeljice te kolegica iz partnerske Agronomske škole Marinela Draganović sudjelovali su na predavanju i radionici  “Projektno planiranje” koje je vodio Mario Bajkuš iz Foruma za slobodno odgoja. Učenici su, vjerujemo, naučili puno o projektnom planiranju, vođenju projekta, vremenika I troškovnika.