Natječaj za imenovanje ravnatelja

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Prehrambeno-tehnološke škole objavljen je u Narodnim novinama broj 50 dana 27. travnja 2022. godine i na mrežnim stranicama Prehrambeno-tehnološke škole dana 27. travnja 2022. godine. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama i na mrežnoj stranici Prehrambeno-tehnološke škole, teče od…

Pregledi za upis na fakultete

Poštovani i dragi maturanti! Naručivanje za pregled će biti preko https://www.terminko.hr/termin/pregledi-za-upis-na-fakultet. Naručiti će se moći iza 05.05.2022. Do tada se mailom možete prijaviti na listu čekanja, te ćete povratno dobiti mail da su termini za preglede slobodni za prijavu. Pregledi za akademsku godinu 2022./23. obavljati će se na sljedeći način: 1. Odabrati…

Selekcijski postupak (razgovor s kandidatima)

Selekcijski postupak (razgovor s kandidatima) za zasnivanje radnog odnosa : 1. suradnik/ca u nastavi, mjesto rada Zagreb 1 izvršitelj  – neodređeno puno radno vrijeme, 8 sati dnevno, odnosno 40 sati tjedno s najmanje 5 godina radnog staža u struci, uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjeseca prema odredbama Temeljnog…

Kako se djecom i mladima razgovarati o ratu u Ukrajini

I dok na ekranima i društvenim mrežama gledamo kako se na europskom kontinentu događa nešto za što su mnogi mislili da se nikako ne može dogoditi u 21. stoljeću, moramo i u ovim trenucima misliti na one koji su najranjiviji u ovoj kriznoj situaciji – na djecu i mlade. Nakon…